مدیر حوزه علمیه:

ویژگی های بانوان طلبه موفق امروزی

شناسه خبر : 96636

1399/07/15

تعداد بازدید : 14

ویژگی های بانوان طلبه موفق امروزی
مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان گفت: طلاب برای موفقیت در تحصیل و امور طلبگی به عزم و اراده ی قوی نیاز دارند.

خانم ام کلثوم امیدی در نشست اخلاقی در مدرسه علمیه صدیقه کبری(س) شهرستان بهار، با تسلیت ایام اربعین حسینی، ضمن بیان خاطراتی از شهدا، گفت: شهداء گلچینی از بهترین مخلوقات خداوندمتعال هستند و و باید از آنان مکرر یاد کرد و اگر در آغاز مراسم یادی از شهدا نشود، در حق ایشان جفا شده است.

وی در ادامه با اشاره به اهداف و آرمان های طلبگی، اظهار کرد: طلبه باید هدف داشته باشد و دو دوره را پشت سر بگذارد؛ دوره اول تحصیل و خودسازی، دوره دوم ثمردهی اجتماعی؛ تا بتواند برای خود و جامعه ثمر دهی داشته باشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان با تاکید بر لزوم داشتن عزم و اراده ی قوی از طلاب، بیان کرد: طلبه می بایست عزم و اراده داشته باشد و نباید به روزمرگی های بیهوده مبتلا شود، زیرا عزم و اراده، جوهره ی اراده انسانیت می باشد و تلاش برای یک طلبه از امور ضروری است.

وی در ادامه تصریح کرد: طلبه، امیدواری زیادی داشته باشد و به تمامی امور با نگاه مثبت بنگرد. همچنین بداند که زندگی طلبگی هم دارای چالش هایی می باشد که باید با توکل و توسل به اهل بیت(ع) بر آنان فائق آید و اگر ناامید باشد دیگر نمی تواند یک سفیر امید باشد.

خانم امیدی در پایان بیان کرد : هر عمل نیکویی از هر فردی سربزند نیکوست است، اما از شیعیان نیکوتر، و هر کار ناشایستی که از هرفردی سربزند مذموم و از شیعیان مذموم تر است، لذا شما طلاب باید در تمامی رفتار و کردار احتیاط فراوانی داشته باشید.