مبلّغ حوزه علمیه خواهران همدان:

عاشورا، نماد خانواده‌محوری است

شناسه خبر : 95693

1399/06/25

تعداد بازدید : 30

عاشورا، نماد خانواده‌محوری است
مبلغ حوزه علمیه خواهران همدان گفت: حماسه عاشورا در واقع نماد خانواده‌محوری است و امام حسین(ع) نهضت و مکتب را خانوادگی طراحی کرده و پیش می ‌برد.

اقدس میرزایی شکیب به نقش خانواده در تربیت فرهنگ حسینی تأکید کرد و گفت: علت خلقت آدمی این است که مسیر «شدن» را به تدریج بپیماید و وجود خود را با سجایای اخلاقی بیاراید و به مقام خلیفه الهی نزدیک شود و نهاد مقدس خانواده برای رساندن انسان به این مقصود می تواند نقش مؤثری ایفا کند.

وی در ادامه افزود: اهمیت خانواده در تربیت فرزندان و انسان سازی تجلی پیدا می کند و نخستین قابلیت ها در خانواده شکل می گیرد و زیربنایی‌ترین گرایش ها در کودک و نوجوان از طریق رفتار پدر و مادر که برگرفته از الگوهای تربیتی است، ایجاد می شود.

مبلغ حوزه علمیه خواهران اذعان کرد: با توجه به این قاعده در هر چیز مبنا و اساس تعیین کننده است و در عرصه تربیت نیز زیربنا و مبناها به رفتار فرد جهت می دهد و سعادتمندترین انسانها کسانی هستند که درخت وجودشان براساس الگوهای درست تربیتی شکل گرفته باشد.

وی همچنین بیان کرد: نهاد خانواده، جزئی از کل نظام اجتماعی است و سلامت و استحکام جامعه، به سلامت و استحکام خانواده وابسته است و بنابراین اگر خانواده ها وضع مطلوبی داشته باشند و کارکرد تربیتی مناسب از خود بروز و ظهور دهند، انسان های مفید و کارآمدی تربیت می شوند و به کارآمدی و سلامت جامعه افزوده می شود.

خانم میرزایی شکیب تصریح کرد: در حماسه عاشورا، امام حسین(ع) با خانواده خود در کربلا حاضر می ‌شود و عاشورا صرفا موقعیتی برای حضور مردان جنگی نیست، زیرا آن حضرت(ع)، نهضت و مکتب را خانوادگی طراحی کرده و یک اقدام خانوادگی را پیش می ‌برد.

وی در پایان گفت: حماسه عاشورا نشان داد که اعضای خانواده چگونه در کنار هم تا پایان راه می ‌مانند و یکدیگر را رها نمی کنند و در مشکلات در کنار یکدیگر هستند.