مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان:

توجه جدی به مسائل عمرانی مدارس علمیه

شناسه خبر : 89931

1398/12/23

تعداد بازدید : 119

توجه جدی به مسائل عمرانی مدارس علمیه
مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان توجه جدی به مسائل عمرانی مدارس علمیه را خواستار شد.

 مدیر حوزه های علمیه خواهران استان همدان سرکارخانم دکتر امیدی با معاونت سازمان برنامه و بودجه استان نشست مشترک برگزار کرد.خانم امیدی هدف از برگزاری این نشست را بررسی بودجه های عمرانی مدارس علمیه دانست. مدیرحوزه علمیه خواهران با اشاره به لزوم ساخت و نوسازی برخی مدارس استان، ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۹، حداکثر بودجه از محل بودجه های عمرانی به این حوزه ها تخصیص یابد. ایشان همچنین با توجه به اتمام سال جاری، نحوه و میزان پرداخت مطالبات تخصیص یافته و باقیمانده مصوب ۱۳۹۸را پیگیری کردند.

در ادامه دیدار مهندس وفایی با اشاره به کاهش بودجه های جاری استان در سال۹۸و تاثیر مستقیم آن در بودجه مصوب همه نهادها و مراکز، قول هرگونه مساعدت و همکاری لازم را دادند