معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان همدان:

اطلاعیه آموزشی

شناسه خبر : 122512

1401/02/22

تعداد بازدید : 7

اطلاعیه آموزشی
اصلاحیه تاریخ آزمون جذب اساتید

با احترام و آرزوی توفیق ، به استحضار می رساند: به علت همزمانی آزمون جذب اساتید با آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه  ، زمان برگزاری آزمون از 29 اردیبهشت به روز یک شنبه  یکم خرداد  موکول شد.

ساعت شروع آزمون ساعت 9:30 و مدت زمان آزمون برای هر ماده درسی  90دقیقه  درنظرگرفته شده است.

مکان:میدان عاشورا، بلوارسردار همدانی، موسسه آموزش عالی حوزوی فدک