مدیر مدرسه علمیه الزهراء(س) همدان:

کاهش جمعیت آسیب های جدی به کشور وارد می کند

شناسه خبر : 107241

1400/03/02

تعداد بازدید : 94

کاهش جمعیت آسیب های جدی به کشور وارد می کند
مدیر مدرسه علمیه الزهرا(س) همدان گفت: یکی از مهم ترین عوامل رشد همه جانبه کشور، وجود نیروی انسانی کافی در زمینه های مختلف است. از این رو، کاهش جمعیت می تواند آسیب های سختی به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک مملکت وارد کند.

خانم مبارکی در نشست علمی-پژوهشی "اهمیت و جایگاه فرزندآوری و تاثیر آن بر سلامت روانی خانواده " که به صورت حضوری در مدرسه علمیه الزهراء(س) همدان و نیز به صورت برخط در سامانه مَدرس برگزار شد، ضمن بیان سخنان مقام معظم رهبری و تاکید معظم له درباره افزایش جمعیت گفت: جمعیت فعال و پویا، یک سـرمایه اجتماعی اســت. 

وی ادامه داد: مســئله حفظ تناســب، جوانی و تعادل جمعیت با توجه به موقعیت اســتراتژیک کشــور و همچنین ارتقاء ســلامت خانواده، فرزندآوری و پرورش اخلاقی خانواده و جامعه، از مســائل روز و سیاست ارزش کلی کشور است.

مدیر مدرسه علمیه الزهراء(س) همدان، با بیان اینکه سرمایه انسانی، یکی از مهم ترین عوامل رشد و ترقی در جوامع مختلف بشری است، افزود: یکی از مهم ترین عوامل رشد همه جانبه کشور، وجود نیروی انسانی کافی در زمینه های مختلف است. از این رو، کاهش جمعیت می تواند آسیب های سختی به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک مملکت وارد کند.

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ باروری به دلیل تغییر در ســبک زندگی جوانان امروزی و نفوذ اندیشه های غربی است که سبب افزایش ســن ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و تمایل به تک فرزندی و غیره شــده، تصریح کرد: با عملکرد صحیح در زمینه فرهنگ، تقویت باورهای مذهبی، تاکید بر قوام و اســتحکام بنیان خانواده، ارزش فرزندان و تربیت و پرورش فرزندان صالح و اطمینان به رازقیت خداوند، می توان نقش مهمی در اصلاح این اندیشه داشته و ترس از فرزند آوری را کاست.

خانم مبارکی با  اشاره به آیات قرآن کریم بیان کرد: نه تنها اسلام بلکه تمامی ادیان آسمانی، پیروان خود را به افزایش جمعیت با ایمان و شایسته، به اندازه‌ای که در توان آنان باشد، دعوت کرده است. آنجا که در آیه "وَ اَعِدّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّة" اشاره مستقیم بعد از افزایش نیروی نظامی و سیاسی، افزایش نسل و نیروی انسانی است.

وی با اشاره به اینکه فرزندان، نعمت‌های الهی نزد والدین بوده و  باروری، هدیه‌ای از سوی خدا به بندگان و پیروان شایسته معرفی شده است، گفت: در زمان کنونی که  شیعیان در معرض آسیب های جدی از سوی سردمداران کفر هستند، اگر عملی در ازدیاد نسل شایسته صورت نگیرد،‌ مکتب تشیع دچار تضعیف خواهد شد. در نتیجه باید مسلمانان به افزایش جمعیت اهتمام داشته و تربیت فرزندان را با موازین اسلام سر لوحه کار خود قرار دهند.  هر فرد مسلمانی وظیفه دارد به تکثیر نسل مسلمانان کمک کرده و با پر کردن زمین از ذکر لا اله الا الله، مقدمات ظهور منجی موعود(عج) را فراهم کنند.