قسمت دهم: سلسله نشست های اخلاقی با عنوان " پای درس استاد "

شناسه خبر : 106522

1400/02/13

تعداد بازدید : 159

قسمت دهم: سلسله نشست های اخلاقی با عنوان

قسمت دهم: سلسله نشست های اخلاقی با عنوان  " پای درس استاد   "

30 نکته اخلاقی کوتاه  در 30 روز ماه مبارک

 5 دقیقه ای  

 سخنران : استاد اخلاق و عرفان
آیت الله موسوی اصفهانی  (دامت برکاته )

 عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
عضو محترم خبرگان رهبری
                                                                                                                                                                                                                        
مخاطبین : جویندگان طریق محبوب (طلاب سراسر کشور )