قسمت نهم: سلسله نشست های اخلاقی با عنوان " پای درس استاد "

شناسه خبر : 106110

1400/02/02

تعداد بازدید : 119

قسمت نهم: سلسله نشست های اخلاقی با عنوان

قسمت نهم: سلسله نشست های اخلاقی با عنوان  " پای درس استاد   "

30 نکته اخلاقی کوتاه  در 30 روز ماه مبارک

 5 دقیقه ای  

 سخنران : استاد اخلاق و عرفان
آیت الله موسوی اصفهانی  (دامت برکاته )،عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وعضو محترم خبرگان رهبری
                                                                                                                                                                                                                        
مخاطبین : جویندگان طریق محبوب (طلاب سراسر کشور )