قسمت هشتم :سلسله نشست های اخلاقی با عنوان « پای درس استاد»

شناسه خبر : 106086

1400/02/01

تعداد بازدید : 136

قسمت هشتم :سلسله نشست های اخلاقی با عنوان  « پای درس استاد»

قسمت هشتم :سلسله نشست های اخلاقی با عنوان  « پای درس استاد»

30 نکته اخلاقی کوتاه  در 30 روز ماه مبارک

 5 دقیقه ای  

 سخنران : استاد اخلاق و عرفان،آیت الله موسوی اصفهانی  (دامت برکاته )،عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو محترم خبرگان رهبری
                                                                                                                                                                                                                        
مخاطبین : جویندگان طریق محبوب (طلاب سراسر کشور )