قسمت هفتم : سلسله نشست های اخلاقی با عنوان " پای درس استاد "

شناسه خبر : 106028

1400/01/31

تعداد بازدید : 79

قسمت هفتم : سلسله نشست های اخلاقی با عنوان

قسمت هفتم : سلسله نشست های اخلاقی با عنوان  " پای درس استاد   "

30 نکته اخلاقی کوتاه  در 30 روز ماه مبارک

 5 دقیقه ای  

 سخنران : استاد اخلاق و عرفان ، آیت الله موسوی اصفهانی  (دامت برکاته )، عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو محترم خبرگان رهبری
                                                                                                                                                                                                                        
مخاطبین : جویندگان طریق محبوب (طلاب سراسر کشور )