معرفی کتاب قرآن و عوامل پیشرفت با رویکرد علم و فناوری

شناسه خبر : 103002

1399/11/17

تعداد بازدید : 162

معرفی کتاب قرآن و عوامل پیشرفت با رویکرد علم و فناوری

نویسنده:سمیه عیوضی

در این کتاب بعد از توضیح ابتدایی در رابطه با مفهوم پیشرفت و علوم فناوری به عوامل پیشرفت که در قرآن به آن­ها اشاره شده است پرداخته است از آن جمله نقش رهبری، عدالت و فرهنگ جایگاه علم و فناوری در زندگی بشر و همچنین اهمیت آن در قرآن و در نهایت موارد و مصادیق موجود در قرآن همچون سدسازی، تهیه سلاح، انگشت­نگاری، کشتی سازی و نامه نگاری مورد بررسی قرار گرفته­ اند. سپس به نقش علم و فناوری در تکامل انسان اشاره شده است.