معرفی کتاب رحمت الهی در قرآن

شناسه خبر : 102999

1399/11/17

تعداد بازدید : 162

معرفی کتاب رحمت الهی در قرآن

نویسنده:مریم شمخانی

در کتاب حاضر، بعد قرآنی رحمت الهی مدنظر است که در آن نگارنده با بررسی آیات موجود دیدگاه قرآن درمورد رحمت الهی را مورد جستجو قرار داده و آنچه پیرامون رحمت الهی از مظاهر و موانع و غیره در قرآن آمده را مورد کنکاش علمی قرار داده است. وی در این کتاب سعی کرده با بررسی مفهوم رحمت الهی، آوردن صفات مترادف و متضاد و آنچه در جلب رحمت مؤثر بوده و یا مانعی برای کسب آن ایجاد کرده، به‌صورت جامع و درعین‌حال مختصر ارائه کند.