مراسم تکریم و معارفه مدیر مدرسه علمیه الزهراء(س) همدان

شناسه خبر : 102684

1399/11/10

تعداد بازدید : 252

مراسم تکریم و معارفه مدیر مدرسه علمیه الزهراء(س) همدان
مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان در حکمی خانم فاطمه مبارکی را به سمت مدیر مدرسه علمیه الزهراء(س) همدان منصوب کرد.