دفترچه های پذیرش سال تحصیلی 1402-1401

شناسه نوشته : 32687

1400/12/28

تعداد بازدید : 140

داوطلبان می توانند برای اطلاع از شرایط پذیرش، منابع آزمون کتبی و زمان بندی مراحل پذیرش، دفترچه راهنمای ثبت نام مقطع تحصیلی مربوطه را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.