امروز شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

آیین نامه کمیسیون موارد خاص چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

آیین نامه کمیسیون موارد خاص تعداد بازدید: ۱۲۸۲

ماده 1:کمیسیون موارد خاص آموزشی، که در این آیین­نامه به اختصار«كمیسیون» نامیده می­شود، ساختاری است که در مدیریت استانی حوزه علمیه خواهران شکل می­گیرد و با رعایت اصول آیین­نامه­های آموزشی و با حفظ کیفیت آموزش، به وضعیت تحصیلی طلابی که دچار مشکل خاص تحصیلی شده­اند و ضوابط موجود درآیین­نامه برای آنان تعیین تکلیف نکرده، رسیدگی و تعیین وضعیت می‌کند.

 

ماده 2: ترکیب اعضای کمیسیون، به شرح زیر است:

-        مدير حوزه علمیه خواهران استان (رئيس).

-        معاون آموزش (دبير).

-        كارشناس آموزش، معاون پژوهش و معاون فرهنگي مدیریت استانی.

تبصره 1:در مدیریت­های استانی رتبه4 كه يك نفر عهده دار معاونت آموزش و پژوهش است، كارشناس پژوهش نیز از اعضاء كميسيون محسوب می­شود.

تبصره 2:حضور رئیس شورای مدرسه ذیربط در جلسات کمیسیون با صلاحدید رئیس کمیسیون و بدون حق رای، بلامانع است.

ماده 3 :جلسات کمیسیون درصورت وجود تقاضا، هر دوهفته یک بار و درصورت ضرورت، بنا به درخواست مدير استان يا معاون آموزشی وی،  به ‌صورت فوق­العاده تشکیل می‌شود.

 

ماده 4 :براي تشكيل جلسات كميسيون، حضور 4 نفر عضو، كه رئيس و دبير جلسه جزء حاضران باشند، ضروري و موافقت اکثریت اعضاء جهت تصویب رای، لازم است.

 

ماده 5:درخواست­هایی در کمیسیون بررسی می­شود که واجد شرایط مندرج در این آیین­نامه بوده، به تشخیص شورای مدرسه علمیه و با ارایه مستندات معتبر، مورد خاص، محسوب شود.

تبصره : بارداری سخت، زایمان و داشتن فرزند خردسال، عذر موجه تلقی نمی‌شود و طلبه می­تواند از تسهیلات ویژه فرزندآوری استفاده کند.

 

ماده 6 :درخواست­ها از طریق رئیس شورای مدرسه علمیه، همراه با مستندات معتبر و حداکثر تا دو هفته قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی جهت طرح در کمیسیون، به مدیریت استانی ارجاع می­شود.كميسيون موظف است حداكثر تا سه روز پیش از زمان حذف و اضافه واحد، حکم صادره را به مدرسه علمیه ذینفع ابلاغ كند.

تبصره :درخواست­های پیش­بینی نشده، مشمول زمان بندی فوق نشده و حسب مورد، رسیدگی می­شود.

 

ماده7 :مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس و امضای اعضای حاضر، رسمیت می­یابد.

 

ماده 8 : ضوابط زير لازم الاجراء بوده و کمیسیون مجاز به صدور رأیی نیست که یکی از موارد زیر را نقض کند:   

1/8 -   حداقل واحد درسی مقرر در كل دوره،

2/8 - حداقل معدل کل لازم برای فراغت از تحصیل،

3/8 -  حداقل نمره قبولی در هر درس.

 

ماده 9 : درخواست­های قابل بررسی درکمیسیون، شرایط و حدود اختیاراتکمیسیون عبارتند از:

ردیف

مورد تقاضا

شرایط طرح در کمیسیون

حدود اختیارات کمیسیون

توضیحات لازم

1

ادامه تحصیل طلبه­ای که به علت مشروطی، از تحصیل محروم شده‌ است.

1.طلبه قبلاً از فرصت ارفاقی کمیسیون در این مورد استفاده نکرده باشد.

2.  طلبه قبلاً از فرصت ارفاقی کمیسیون در این مورد استفاده  کرده اما مشروطی مجدد به جهت فوت فرزند، همسر یا یکی از والدین بوده و اين عذر در آخرين نيمسال مشروطي واقع شده باشد.

3.ادامه تحصیل طلبه، منع دیگری جز مشروطی نداشته باشد.

4.  معدل کل طلبه، حداقل 13 باشد.

5.یک یا چند مورد از مشروطی‌های وی به یکی از این دلایل باشد: بیماری مستمر، حاد و یا صعب‌العلاج طلبه، فرزند، همسر و یا والدینی که پرستاری از آنان به عهده طلبه است ، فوت بستگان درجه، یک اختلافات شدید خانوادگی.

کمیسیون می‌تواند برای یک بار، با ادامه تحصیل طلبه  موافقت کند.

در صورت مشروطی مجدد، ادامه تحصیل طلبه، منوط به طی مجدد مراحل پذیرش یا بازپذیری، مطابق آیین­نامه آموزشی است.

 

   

2

تمدید سنوات مجاز تحصیل

1.طلبه قبلاً از فرصت ارفاقی کمیسیون در این مورد استفاده نکرده باشد.

2. معدل کل وی حداقل 13 باشد.

3.حداکثر 40 واحد باقیمانده داشته باشد.

4.ادامه تحصیل وی منع دیگری جز اتمام سنوات نداشته باشد.

5.عدم اتمام واحدها در سنوات مجاز تحصیل به یکی از این دلایل باشد: بیماری مستمر، حاد یا صعب‌العلاج طلبه،   فرزند، همسر و یا والدینی که پرستاری از آنان به عهده طلبه باشد، فوت بستگان درجه یک، اختلافات شدید خانوادگی، شاغل بودن با مجوز شورای مدرسه و به علت مشکلات مالی.

کمیسیون می‌تواند با اعطای سنوات تحصیلی حداکثر تا دو نیمسال موافقت کند. ( در صورتی که درخواست تمدید جهت ارتقاء معدل باشد کمیسیون مجاز است سنوات را تا حداکثر چهار نیمسال تمدید کند).

1.گذراندن کل واحدهای دوره، در مدت تمدید شده الزامی است.

2.در صورت عدم گذراندن دروس در فرصت ارفاقی، ادامه تحصیل طلبه، منوط به طی مجدد مراحل بازپذیری یا پذیرش، مطابق آیین­نامه آموزشی است.

3

اعطاء مرخصی بدون امتحان به طلبه­ای که حداکثر مرخصی‌های مندرج در آئین‌نامه را استفاده کرده باشد.

 

 1.قبلا از فرصت ارفاقی کمیسیون در این مورد استفاده نکرده باشد.

2.علت درخواست طلبه یکی از این دلایل باشد: داشتن طفل شیرخوار و  ناآرام، بیماری مستمر، حاد و صعب­العلاج طلبه ، فرزند، همسر یا والدینی که مراقبت از آنان به عهده طلبه است.

کمیسیون می‌تواند با دو نیمسال مرخصی بدون امتحان برای طلبه موافقت کند.

این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل محاسبه می‌شود.

4

 گذراندن دروس نیمسال آخر تحصیلی به صورت غیرحضوری در صورت انتقال به شهر فاقد مدرسه یا مدرسه فاقد رشته تحصیلی

1. امکان انتقال موقت طلبه (مهمانی) به مرکز آموزش­های غیرحضوری وجود نداشته باشد.

2. طلبه شرایط استفاده از مزایای آیین­نامه (ماده 22 آئین‌نامه  سطح 2 و...) را داشته اما قبلاً از این ماده استفاده کرده است.

کمیسیون می‌تواند با گذراندن دروس آن نیمسال به صورت غیرحضوری موافقت کند.

1.طلاب می­توانند از امکان انتقال موقت، به مرکز آموزش­های غیرحضوری استفاده کنند.  

2. چنانچه مجموع واحدهای گذرانده شده طلبه به صورت غیرحضوری، بین %40 تا 70% کل واحدها باشد، شیوه تحصیلی مندرج در مدرک طلبه، «نیمه حضوری» ثبت می­شود.                                  

5

غیرحضوری گذراندن دروس یک نیمسال

1.دروس باقیمانده طلبه در طول یک سال تحصیلی ، ارائه نشود.

2. امکان انتقال موقت طلبه (مهمانی) به مرکز آموزش­های غیرحضوری وجود نداشته باشد.

 

3.امکان تحصیل طلبه در مدرسه همجوار وجود نداشته باشد.

4. تعداد کل واحدهای درسی باقیمانده تا اتمام مقطع، بدون احتساب تحقیق پایانی یا پایان نامه، بیش از 12 واحد نباشد.    

کمیسیون می‌تواند به طلبه اجازه دهد واحدهای  باقیمانده را به صورت غیرحضوری بگذراند.

 

چنانچه مجموع واحدهای گذرانده شده طلبه به صورت غیرحضوری، بین %40 تا 70% کل واحدها باشد، شیوه تحصیلی مندرج در مدرک طلبه، «نیمه حضوری» ثبت می­شود.                    

6

تغییر رشته تحصیلی قبل از گذراندن یک نیمسال تحصیلی

1.دارا بودن تمام شروط مندرج در ماده 53 آیین­نامه آموزشی سطح سه و بخشنامه شماره 2096/الف91 (به جز شرط گذراندن یک نیمسال)

2.انتقال به شهر فاقد رشته مربوطه یا استفاده از مرخصی در نیمسال نخست.

کمیسیون می‌تواند با تغییر رشته موافقت کند.

-          

7

ادامه تحصیل پس از ترک تحصیل

1.عدم مراجعه طلبه به مدرسه، بیش از دو نیمسال نباشد.

2.برای ادامه تحصیل طلبه، منعی جز عدم مراجعه وی وجود نداشته باشد.

3.طلبه برای عدم مراجعه، دارای عذر خاص با تشخیص شورای مدرسه باشد.

4.حداکثر مرخصی‌های مندرج در آئین‌نامه برای وی تکمیل نشده و امکان ثبت مرخصی برای وی وجود داشته باشد.

کمیسیون می‌تواند با ادامه تحصیل طلبه موافقت کند.

وضعیت طلبه در نیمسال‌هایی که به مدرسه مراجعه نکرده است، "مرخصی" ثبت می‌شود.(در صورتی که طلبه یک نیمسال از مرخصی استفاده کرده باشد و عدم مراجعه وی به مدرسه دو نیمسال باشد، وضعیت وی در نیمسال دیگر "حذف ترم" با احتساب در سنوات ثبت می‌شود.)

8

تحصیل همزمان طلبه غیرممتاز بدون اخذ مجوز از شورای مدرسه

-

کمیسیون می‌تواند نسبت به ابطال­سوابق تحصیلی حوزوی و یا ادامه تحصیل وی در حوزه تصمیم‌گیری کند.  

 

حکم کمیسیون در باره طلبه­ای که در ابتدا یا اواسط تحصیل در دانشگاه یا مقطع یا رشته-گرایش دیگری در حوزه است؛ از دو فرض خارج نیست: یا سوابق تحصیلی وی را در حوزه تابعه ابطال می­کند و یا با اخذ تعهد مبنی بر اینکه طلبه صرفا در یک مقطع و رشته-گرایش تحصیل کند، با ادامه تحصیل وی در حوزه تابعه موافقت می­کند.در این فرض طلبه می­تواند از مرخصی­های مجاز خود در یکی از وضعیت­های تحصیلی استفاده کند.چنانچه طلبه در آخرین ترم تحصیل دانشگاهی یا مقطع، رشته-گرایش حوزوی است، کمیسیون می­تواند بدون لحاظ سایر وضعیت­های تحصیلی، با ادامه تحصیلات در مدرسه تابعه مرکز موافقت کند.

9

تغییر دوره مجدد

عدم امکان ادامه تحصیل طلبه در دوره مبدأ، برای شورای مدرسه احراز شود.

کمیسیون می‌تواند منحصرا یکبار و با لحاظ شرایط خاص هر دوره از جهت سن پذیرش و...، با تغییر دوره مجدد طلبه موافقت کند.

-

10

درخواست مدرک سطح یک

1.طلبه حتی از طریق تغییر دوره به نیمه­حضوری و یا مرخصی، امکان ادامه تحصیل نداشته باشد.

2.عدم امکان ادامه تحصیل طلبه به یکی از دلایل زیر باشد: ضعف مفرط علمی، بیماری مستمر، حاد یا صعب‌العلاج طلبه، فرزند، همسر و یا والدینی که پرستاری از آنان به عهده طلبه باشد، فوت بستگان درجه یک، اختلافات شدید خانوادگی، شاغل بودن طلبه با مجوز شورای مدرسه و به علت مشکلات مالی. ممانعت همسر یا پدر(حسب مورد) از ادامه تحصیل، انتقال دائم محل سکونت طلبه به شهر یا منطقه‌ای که فاقد واحد آموزشی است و طلبه به علت بعد مسافت، نتواند در مدرسه دیگری تحصیل کند.

3. دروس اختصاصی سطح یک را گذرانده باشد و یا حداکثر  12  واحد باقیمانده داشته باشد.  

4. طلبه­ای که به علت اتمام سنوات، مشروطی و یا عدم مراجعه، پرونده آموزشی وی راکد شده است در صورتی می‌تواند درخواست سطح یک دهد که تمام واحدهای اختصاصی سطح یک را گذرانده باشد.

5.ارائه مستندات لازم در خصوص عذر مطروحه از سوی طلبه (در صورتی که عذر، بیماری طلبه باشد گواهی باید توسط پزشک متخصص صادر شود. در صورتی که عذر، عدم رضایت ولّی( همسر یا پدر) باشد، باید کاربرگ مربوطه توسط ولّی و به صورت حضوری  در مدرسه تکمیل شود).

کمیسیون می‌تواند با اعطاء مدرک سطح یک به طلبه موافقت کند.

1.در مواردی که عذر طلبه، عدم رضایت همسر یا پدر است و همسر یا پدر وی جهت تکمیل کاربرگ در مدرسه حضور پیدا می‌کند، راه­های دیگر  ادامه تحصیل طلبه مانند: انتقال به دوره نیمه‌حضوری و یا استفاده از مرخصی تحصیلی به ایشان پیشنهاد شود.

2.طلبه­ای که مشمول دریافت مدرک سطح یک می‌شود، می‌بایست دارای صلاحیت‌های لازم انضباطی، فکری و اخلاقی بوده و معدل کل وی حداقل 14 باشد.

ماده 10:  درخواست­های زیر در کمیسیون بررسی نمی­شود:

ü    درخواست­هایی که بدون تایید شورای مدرسه، به کمیسیون ارجاع شود.

ü    درخواست­هایی که بدون مستندات معتبر به کمیسیون ارجاع شود.

ü    تقاضای ادامه تحصیل طلاب دوره عمومی ویژه (دیپلم) با پنج نیمسال مشروطی و دوره عمومی(سیکل) با شش نیمسال‌ مشروطی و سطح سه با چهار نیمسال مشروطی.

ü    تقاضای ادامه تحصیل طلابی که همزمان با دو منع تحصیلی« اتمام سنوات مجاز و رسیدن به حداکثر نیمسال­های مجاز مشروطی» مواجه می­شوند.

ü    درخواست تمدید سنوات تحصیلی طلابی کههمه واحدهای درسی را با کسب نصاب معدل(حداقل 14)گذرانده و فقط تحقیق پایانی یا پایان­نامه آنها باقی مانده است.(بررسی این درخواست بر عهده معاونت پژوهش است).

ü    درخواست­هایی که مطابق ماده 9 این آیین­نامه، شرایط لازم برای طرح در کمیسیون را ندارند.

اجرای این آیین­نامه در 10 ماده و4 تبصره به مدیریت­های استانی واسپاری شده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست. معاونت آموزش مرکز مدیریت بر حسن اجرای این آیین­نامه نظارت می­کند. بعد از ابلاغ، هیچ تقاضایی در موارد مرتبط با این آیین­نامه اجرایی، در مرکز بررسی نمی­شود.

مديرت حوزه علميه خواهران استان همدان

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان همدان