انجمن های علمی اساتید معاونت آموزش

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید

سلسله نشست های ریحان

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید

ضوابط تغییر رشته

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید

آیین نامه آموزشی سطح 3

چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.

دستورالعمل جذب سال 1396

چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.

شرح وظایف معاون آموزش واحد آموزشی

چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.

شرح وظایف معاون آموزش مدیریت استان

چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.

تقویم تحصیلی سطح 2

چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آیین نامه کمیسیون موارد خاص

چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آیین نامه جذب اساتید

چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶