گزارش چهارمین جشنواره استانی

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید

گزارش سومین جشنواره استانی

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید

گزارش دومین جشنواره استانی

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید

گزارش نخستین جشنواره استانی

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید

شرایط تسهیلی تدریس استعداد های ناب

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.

دفترچه شناسایی ناب 3

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.

دفترچه شناسایی ناب 2

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.

ساز و کار ارزشیابی پایان نامه

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.

آیین نامه سطح 4 سال 96

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.

آیین نامه سطح 3 سال 96

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل اینجا راست کلیک کرده و گزینه save link az را انتخاب کنید.